Duyurular

E-Bülten

Anket
Hava Durumu

Müzik Yayını

1908712 Ziyaretçi

MVP (MİTRAL KAPAK PROLAPSUSU YANİ SARKMASI) NEDİR, BİR ZARARI VAR MIDIR?

 

Mitral kapakta çökme veya sarkma dediğimiz durum, "Mitral kapak" denilen kapağın bir veya her iki yaprağının kapanırken bir bombeleşme-kubbeleşme göstermesidir. Sebebi kapak yapraklarının veya bu yaprakların düz durmasını sağlayan bağlantı yapılarının, bazı doğumsal veya sonradan oluşan doku hastalıkları nedeniyle zayıflamış olmasıdır.

Yukardaki şekle bakarsak; soldaki kapağın normal kapandığı, sağdaki şeklin kapağının ise kapanırken bombeleşme yaptığı görülmektedir. Buna prolapsus diyoruz. Eski yıllardaki kriterlere göre yapılan muayene ve EKO incelemelerinde çok sık olarak hatalı teşhis konulur ve toplumdaki sıklığı hakkında yüzde 30-40'lara varan rakamlardan, hatta her 3-4 kadından birinde olduğundan bahsedilirdi. Yeni geliştirilen tanı kriterlerine göre ise toplumdaki sıklığı nispeten daha az olup, yüzde 3-5 arasında tespit edilmiştir.

Mitral kapaktaki sarkma yani prolapsus dediğimiz durumun iki şekli vardır.

Klasik tip: Bu olgularda kapakta sarkma yanında kalınlaşma, yapısal dejenerasyon ve geriye önemli miktarda kan sızdırma durumu da vardır. Klasik tipteki bu olgularda geriye olan sızıntının ciddiyetine, kalbin kasılma gücüne ve varsa eşlik eden ritm bozukluklarının tipi ve derecesine göre değişen bir risk artışı söz konusudur. Tedavi türleri, günlük yaşama yönelik kısıtlamalar ve ameliyat gibi seçenekler tamamen bu bozuklukların derecesine göre belirlenir.

Önceleri, bu tipteki olguların diş çekimi veya benzer cerrahi girişim dönemlerinde kalp iltihabına (endokardit) uğramaması için özel antibiyotik tedavilerini kullanmaları gerektiği sanılıyordu. Güncel kılavuzlar ışığında artık buna gerek olmadığı anlaşılmıştır.

Klasik olmayan tip: Bu olgularda ise kapakta kalınlaşma, bozulma ve geriye belirgin bir kan sızıntısı yoktur, durum sadece kapaktaki  sarkmadan ibarettir ve tamamen zararsızdır.

Klasik olmayan bu tipteki prolapsus yani sarkma durumunu hastalıktan ziyade yapısal bir farklılık olarak algılamak daha doğru olur. Bir örnek verelim; çevremizdeki insanların çoğunun belli bir renkte olduğunu, ama içlerinden bazılarının diğerlerinden daha beyaz veya daha esmer, bazılarının kepçe kulak, bazılarının daha minyon, bazılarının ise daha yapılı olduğunu, ama böyleler diye onları hasta kabul etmediğimizi bilirsiniz. İşte kalp kapağı yönünden baktığımızda da, geneldeki kalp kapaklarına göre yapısal bir farklılık olarak kabul edin bu konuyu.

Hastalık demiyoruz ama bu tipte kapağı olan insanların çarpıntı, batıcı tipte göğüs ağrısı, panik ve heyecan gibi durumlara diğerlerinden biraz daha yatkın oldularını biliyoruz. Kapağın bu durumunun zararsız olduğunu yukarıda belirtmiştim.

Bu tipteki sarkmanın çalışmaya, basit sporlara, herhangi bir ameliyat olmaya, hamileliğe veya doğuma olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Kapağın zorlanmaması bakımından, kişilere sadece zorlamalı egzersizlerden ve halter gibi ağırlık ve kuvvete dayalı sporlardan uzak durmaları önerilmektedir.

Kapağında klasik olmayan tipte sarkma yani prolapsus bulunan kişilere, zararsız ama bazen ilerleyebilen bu durumları nedeniyle doktorun uygun gördüğü aralıklarla kontrolden geçmeleri önerilir. Takip aralığı kapağın durumuna göre birkaç ay-yıl arasında değişebilir.

Yine bu tip olgularda da diş çekimi veya benzer cerrahi işlemler öncesinde antibiyotik programlarına ihtiyaç bulunmamaktadır.